ДРЕВНА МЪДРОСТ

Бр.5 /март 2004


 

Hermes Trismegistus

TABULA SMARAGDINA

 

 

Хермес Трисмегист

ИЗУМРУДНАТА СКРИЖАЛА

 

 
Verum, sine Mendacio, certum et verissimum:
Quod est Inferius est sicut quod est Superius, et quod est Superius est sicut quod est Inferius, ad perpetranda Miracula Rei Unius.

 

Вярно е без лъжа, вярно и най-вярно: това, което е долу, е също такова, като онова, което е горе. И това, което е горе, е също такова, като това, което е долу, за да се изпълнят чудесата на едно-единствено нещо.

 

Et sicut res omnes fuerunt ab Uno, meditatione unius, sic Omnes Res natae ab hac una Re, adaptatione.

 

И както всички неща са произлезли от едно, от една мисъл, така и всички неща са били породени от едно - от тази воля.

 

 

Pater eius est Sol. Mater eius est Luna. Portavit illud Ventus in Ventre suo. Nutrix eius Terra est.

Баща му е Слънцето, майка му е Луната. Вятър го е носил в утробата си. Отхранила го е земята.

 

 

Pater omnis Telesmi totius Mundi est hic.

Баща на всяко съвършенство, на целия свят е той.

 

 

Virtus eius integra est si versa fuerit in Terram.

Силата му е цяла, ако се обърне към земята.

 

 

Separabis Terram ab Igne, subtile ab spisso, suaviter, magno cum ingenio.

Ще разделиш - с радост и проникновение - земята от огъня и рядкото от гъстото.

 

 

Ascendit a Terra in Coelum, iterumque descendit in Terram, et recipit Vim superiorum et inferiorum. Sic habebis Gloriam totius Mundi. Ideo fugiet a te omnis Obscuritas.

 

От земята се качва на небето и после слиза на земята и поема силата на горните и долните неща. Тъй ще имаш славата на целия свят. И затова всяка неяснота ще бяга от тебе.

 

 

Haec est totius Fortitudinis Fortitudo fortis, quia vincet Omnem rem subtilem, Omnemque Solidam penetrabit.
 

Това е силната сила на всяка сила, защото ще победи всяко рядко нещо, а във всяко твърдо ще проникне.

 

 

Sic Mundus creatus est.

Така бе създаден светът.

 

 

Hinc erunt Adaptationes Mirabiles, quarum Modus est hic.

Оттук ще произлязат великолепни чудеса, които така ще станат.

 

 

Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes Philosophiae totius Mundi.
 

И тъй, назоваха ме Хермес Трисмегист - и имам трите дяла на всемирната мъдрост.

 

 

Completum est quod dixi de Operatione Solis.

Това, което изрекох за онова със Слънцето, свърши.

 

 

превел от латински: Димитър Бояджиев

 

 


Превод Димитър Бояджиев. Публикувано в  на: 14.03.2004.

Бр.5 /март 2004