ЮБИЛЕЙ

Бр. III - 2012 (47)


 

 

 

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ГУМИЛЬОВ

 

На 1 октомври 2012 г. се навършиха 100 години от рождението на бележития руски историк Лев Николаевич Гумильов (1912-1992).

  Лев Гумильов

Роден в семейството на великите руски поети Николай Гумильов и Ана Ахматова, Лев Гумильов извървява труден житейски и творчески път. Арестуван три пъти (през 1935, 1938 и 1949 г.), оцелял в сталинските лагери и на фронтовете на Втората световна война, през втората половина на ХХ век той придобива известност като създател на пасионарната теория на етногенезата. Според теорията на Л. Гумильов, етносите възникват вследствие на т. нар пасионарни тласъци, имащи по всяка вероятност космическа природа, и се развиват по определени закони във взаимодействие с ландшафта и други етноси. В основния труд на Л. Гумильов, "Етногенезата и биосферата на Земята", са изброени девет такива тласъка, всеки от които дава началото на определен брой етноси. Съществува приблизителна периодичност на пасионарните тласъци - те се осъществяват през интервали от около 250 години, като всеки тласък засяга определена територия във формата на дълга (хиляди километри) тясна ивица върху земната повърхност.

Книги на Лев Гумильов

В своите изследвания Лев Гумильов се опира на достиженията на своите известни предшественици - идеолозите на руското евразийство П. Н. Савицки, Н. С. Трубецкой, Г. В. Флоровски, Г. В. Вернадски и др., големия руски тибетолог Юри Николаевич Рьорих (1902-1960). редица съвременни изследователи намират допирни точки между пасионарната теория и откритите от бележития руски биофизик Александър Чижевски закономерности, свързващи хода историческия процес с циклите на слънчевата активност. Столетие преди Гумильов за 250-годишен цикъл в световната история пише немският историк Е. Засе, на чиито изследвания се позовава неведнъж и Чижевски в своите трудове.

 

 
  Пьотр Савицки Юри Рьорих Александър Чижевски Георгий Вернадски  
 

 

В днешно време теорията на Лев Гумильов за възникването и развитието на етносите е получила световна известност и популярност в научните среди, макар все още да не е станала общоприета сред историците и да е обект на ожесточени спорове. Специалистите в областта на теоретическата история (работещи предимно в САЩ и Русия) обаче са единодушни, че в днешно време съществуват само две теории, позволяващи задоволителното математическо моделиране на историческите процеси. Това са пасионарната теория на Лев Гумильов и теорията за асабия на великия средновековен арабски историк Ибн Халдун.

Възгледите на Гумильов намират поддръжници не само в научните среди, но и сред политическите лидери. Горещ последовател на пасионарната теория е президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев. Името на Лев Гумильов носи най-реномираното висше учебно заведение в страната - Евразийският национален университет в Астана.

Паметник на Лев Гумильов в Уфа

Във връзка със 100-годишнината от рождението на големия историк в Русия и в други страни бяха организирани редица мероприятия в негова чест - научни форуми, изложби, лекции, творчески фестивали, кръгли маси и др. В гр. Уфа и в гр. Боровск в Русия бяха открити паметници на Лев Гумильов. В Москва и Санкт Петербург се състояха международни научни конференции в негова памет. На руски език излязоха от печат две биографии на Л. Гумильов - "Гумильов, син на Гумильов" от Сергей Беляков и "Великият Евразиец" от Майрам Акаева. До края на годината се очаква се излизането на Гумильовска енциклопедия.

 

По материали от руския печат

 

 

  

 


©   Публикувано на: 08.10.2012.

Бр. III - 2012 (47)