Бр. III - 2009 (36)


 

 

Николай Рьорих

  ДАРОВЕТЕ НА ИЗТОКА

 

Пред нас е една старинна монголска монета. Върху нея е изобразено и слънцето, и луната, и седемзвездното съзвездие на Голямата Мечка или Седемте Старци. Широка мечта за поднебесието. Мечта за чудесата и красотите на Великото Синьо Небе на Чингис.

Широкообхватно.

Нима не е широкообхватно това, че монголците са къпали конете си в Адриатика? Монголците са били също в Париж, в Лион, във Валенсия. Монголецът е доставял шлемове за войската на Филип Красивия. Алансон – от аланите. Алани в монголските станове.

Широкообхватно, както и цялото проникване на Изтока на Запад под знака на Кръстоносните походи и по следите на великите пътешественици. Често Западът забравя, колко наследства е приел от Изтока през всички векове, във времената на Марко Поло, Плано Карпини, Рубруквис, Лонжюмо, дАнселино и други смели духом.

“В блясъка на татарските мечове Русия е слушала приказката на Изтока, която някога са разправяли и хитрите арабски гости по пътя от Варяжко към Гръцко”.

През 1202 г. италианецът Леонардо да Пиза издава математическия трактат “Либер абаци” с арабски цифри. При него за първи път се появява и арабското “зифир”  - нула, пустота. Арабските цифри. Но самите араби ги наричат индийски. Даровете на Изтока са безгранични. И днес хозарите са в Афганистан.

Алгебра, алидад, зенит, надир, азимут, най-накрая Алдебаран, Алгол, Алтаир – всичко е от арабите, всичко е от Изтока.

 Пак оттам има много в медицината и естествените науки – алкохол, аламбик, алкал, бура, амалгама – всичко е от Изтока. В Испания – арабски университет в Кордова и на юг в Италия – в Салерно. Лекар на египетския султан излекува Луи IХ. Думите: сироп, еулеп, еликсир, камфор и много други са засвидетелствани в източната медицина.

Дори в земеделието Изтокът е дал полезни съвети на Запада. Маисът е от Азия. Захарната тръстика, оризът, индигото, шафрана, цяла редица плодови дръвчета и зеленчуци са имали за своя родина Азия. Всякакви пилигрими са носили в своите чували на гръб всевъзможни семена и са насищали с тях своята родна земя. Кайсията се е наричала круша на Дамаск. Ешалот е от Аскалон.  Ангинар, спанак,  естрагон – всичко това са арабски имена. Виното на Кипър, Газа, Аскалон, стафидите на Гърция и Палестина   - всичко това са дарове на Изтока.

Арабските коне – карабахи, карашари, магарета, мулета, най-накрая гепардите, толкова прекрасно изобразени на картините на Гоцоли – са все от Азиатските дълбини.  Твърдят, че вятърните мелници са от Азия.

Промишлеността на Изтока отдавна е примамвала Европа. Захарта от Антиохия и Триполи. Памукът на Бейрут, Алепо, Акра. Коприната на Тира, Тортоза, Тивериада. Муселинът от Мосул. Моарето, тафтата, шифона – от арабите. Иранските килими. Източните съставки на цветовете. Кордуанската кожа, испано-мавърския фаянс.

Сред термините по мореплаване – бусула, адмирал, арсенал, мусон, фелюга, корвет, шаланда – плоскодънна гемия, тартана – все са от Изтока.

На бойните полета войските на Изтока не са били слаб неприятел. Неведнъж Западът при войните с Изтока се е учил на нов войскови ред, дисциплина, бдителност, охрана и наблюдателност. Цели военни ордени са се  създавали именно след приближаването към Изтока. Западните воини са заимствали от Изтока прекрасно оръжие. Сабите от Дамаск и до днес звучат като нарицателно за най-добро качество.

Малките щитове-“торчи”. Сарацинските ризници, зарцала и бахтерци – източни шлемове-мисюрки и още колко друго всевъзможно и въоръжение, и конско снаряжение има за произход Изтока. Нека не забравяме, че повсеместно приетата дума “улан” е чисто монголска дума. В руското ежедневие пъстреят множество монголски думи, дълбоко загнездили се: есаул, куяк, мерен, тамга, ям, ярлък, яр, караул, доха, чумбур, аргамак и множество други обичайни за руското ухо.

На Изток кръстоносците, за да се различават в боя, са започнали да изобразяват на щитовете си първите символични изображения, които по-късно са се запазили като родови гербове. Много от хералдическите животни имат своята източна основа: еднорогът, слонът, лъвът, грифонът. Самото изрисуване на щитовете, дори в своите наименования, напомня и Персия, и други страни на Изтока.

Безбройните благовония, парфюми, помади и козметики са прииждали от Изтока. Названието на мебелите  и неща за всекидневна употреба също са от там: диван, балдахин, алков, сандък, гарафа, джар – все са от там, също както  и наименованията на много скъпоценни камъни. Даже думата “галета” ни напомня Галата.

Често източните народи са изобразявани като нетърпими, жестоки, безнравствени, предателски. В същото време ние имаме несъмнени доказателства за тяхната търпимост, човечност, благотворителност. Ние се възхищаваме на храбростта и мъжеството на Чингис хан и всички други воини и от Далечния и от Близкия Изток. Сарацините са били наричани невежи варвари, докато в същото време по тяхното училище и по тяхната цивилизация, по науките и по изкуството  е можело да бъдат видяно как понякога те са превъзхождали гордия Запад. Съприкосновението с народите на Изтока се е явило като един от най-важните импулси за средновековието. То е предизвикало във всички области неочаквано пробуждане. Това е бил първият разцвет, първият ренесанс.

Да чуем, какво говори за съвременните монголци Ларсен, посветил на Монголия повече от четиридесет години от своя живот. Разбира се, Ларсен се е срещал с всевъзможни монголски родове и ги познава в тяхното различните проявления на техния основен характер. Такива свидетелства, почерпени от многогодишния опит, са винаги ценни. В своята книга за Монголия Ларсен отбелязва:

“Общите впечатления на чужденеца, който преминава през Монголия, ще бъдат за безнадеждността на военната сила на тази страна, но в действителност военната мощ на Монголия съвсем не е толкова малка, както един случаен наблюдател би могъл да мисли. Всеки монголец е прекрасен ездач и прекрасен стрелец. Цялото население се увлича от лова, като спорт. Монголците стрелят от седлото и от детството са приучавани към лъка, и стрелите, и към ласото върху препускащи коне.

Лъкът и стрелите, дори в недалечното минало, са били главното монголско оръжие. Съревнованията по стрелба с лък представляват годишен празник в много монголски родове... Необходимо е сигурно око и твърда ръка, за да се пусне стрелата в целта, когато се обръщаш, докато конят препуска. Монголците, които са се научили на тази точност със стрелата, се оказват чудесни стрелци с пушки, с които те започват да си служат с неочаквана лекота. Монголците, въоръжени с пушки, изпратени в битка, рядко се случва да не повалят противника си със всеки свой изстрел.

Монголците обичат своята страна, много превъзхождайки в това дълбоко чувство всички народи, с които съм се срещал. В защита на своята страна те винаги имат предимство. Те са изпитани в разпознаването на разстоянията, приучени са към чист въздух и към височинните и могат да съдят за далечината на разстоянието по-добре от чужденците. Монголците са много умни  в маневрирането и изпитани в преследването на своя враг и в неговото обкръжаване.

Монголците притежават необикновена издръжливост и могат да изминават големи разстояния без храна или вода и да издържат превратностите на времето. Физически те са необикновено приспособени. И ламите, и светските хора са закалени във всякакви преходи и ежедневни продължителни препускания по своите необятни равнини... В допълнение към активното съпротивление монголците притежават търпеливата мощ на пасивната съпротива, да се победи която е още по-трудно. Те не избързват в битката. Населението на Монголия, живеейки в юрти, може да си отиде докато трае нощта. Стадата ще бъдат откарани, водоизточниците ще бъдат унищожени, така, че  нахлуващия в Монголия ще се окаже в пълна пустиня без храна и вода, изоставен сред немилосърдната природа.

По време на моя живот в Монголия се случиха много неща, които ме убедиха, че монголците са напълно способни да удържат натиска на врага, което е и отбелязано в летописите за дните на самия Чингис хан”.

Показанията на такива свидетели, не случайни пътници, но  които са посветили целия си живот на Монголия, са извънредно ценни. Шведът Ларсен принадлежи именно към типа хора, които са наблюдателни и самият той знае какво означава сурови условия на природата. Ларсен напълно вярно отбелязва и активната, и пасивната мощ на монголците, същата тази мощ може да бъде отбелязана и по целия Изток.

Западът действително много най-ценно е възприел от Изтока. И религиите, и философиите, и много други най-ценни находки по справедливост трябва да бъдат отнесени именно към Изтока, към Азия. Защо това е така, а не иначе – не ние ще съдим. Историкът може само да се съобразява с действителността. И никой с никакви предположения и доводи не може да поколебае тази велика действителност на даровете на Изтока.

Навремето аз бях радостен да получа книгата на доктор Хара Даван за Чингис хан. Авторът ѝ самият принадлежи към народите на Изтока, и затова неговите проникновени оценки са още по-убедителни. Той знае за какво говори. Също толкова необикновено дълбоко е разбирал великия воин на Азия и неотдавна починалият Владимирцов. Колко е ценно да се срещат в живота справедливи съждения.

Признателността е качество на Архатите. Следвайки този пример, нека да бъдем признателни за всички велики дарове в цялата им своеобразност и значителност.

Велико Синьо Небе.

 

            24 май 1935г.

            Цаган Куре

 

 
 

 

 

  

 


© Дияна Златева, превод. Публикувано в  на: 14.11.2009.

Бр. III - 2009 (36)