ПОЕЗИЯ

Бр.22/януари 2006


 

Бойко Златев

 

СТИХОТВОРЕНИЯ

   

 

 КЕСАРЕВОТО

 

"Той им казва: Чий е този образ и надпис?

Казват му: Кесарев."

Евангелие от Матея 22:20-21

 

Ти искаш данък?

Щом искаш - на ти.

Но ще ти дам и моята песен.

Аз знам, че тя е за Небесата,

но днес на хората я донесох.

 

Светът е Божи.

Спокойно може

и без закони,

и без сенати,

и без лика на добрия Кесар.

 

Така е, вярвай! Не си измислям.

Тъй смехотворно е всяко vetto!

Хвани се в мрежата, ако искаш -

Христос по-здраво държи въжето.

 

 

 

 
           

          

 

*      *      *

 

Защото само Ти Си Съдия

и с Правда можеш само Ти да съдиш,

и Твоята Зорница възсия

над настояще, минало и бъдеще.

 

Защото само Ти ни съживи

на догмите от гнилите окови

(а Твоите "следовници", уви,

се надпреварват да измислят нови).

 

Защото Ти Един се противиш

на всичките съвети и конклави

и "правдата" им, струваща грошове,

и с твоето присъствие успяваш

неправдата им да унищожиш.

 

Защото всеки лъч е Твое Слово,

а всеки лавров лист е Твоя Слава,

единствено на Тебе уповавам

и търся в Теб спасение отново.

 

 

 

МОЛИТВА

 

Такова вдъхновение ми дай,

с каквото думите се борят с вдъхновението,

докато го убият,

докато кръвта на вдъхновението изпият

и в стихотворение се подредят.

 

 

 

*      *      *

 

Ще харижа на съдбата

всичкото си злато,

а аз безимотен

ще се скитам по земята

гърбав и самотен.

 

И в часа на светла смърт

ще ме посетят

джуджета и гноми

и край мен ще закръжат

като насекоми.

 

От ръката ми ще снемат

сребърния пръстен,

а аз безучастен

ще стоя и ще си дремя

скръбен и безвластен.

 

И грижовно ще провлачат

напева си тъжен

под месеца късен.

Дъждовете ще оплачат

гроба ми безкръстен.

 

 

 

ПЛОВДИВ

 

Толкова много обичам този град,

че искам някога

да се родя в него

отново.

 

Отново?

Та аз никога не съм се раждал в него!

И все пак го обичам

повече от града, в който съм роден

и повече от града, в който ще умра,

където и да е той.

 

Такъв, какъвто беше в моето детство,

ще взема Пловдив със себе си.

И ако не мога да заживея в него,

такъв, какъвто беше тогава

(защото сега е вече друг),

то нека градът живее в мен

до края на вековете.

 

 

*      *      *

 

Нищо свое нямаш на света.

С всичко тук очаква те разлъка,

ала си способен участта

си да срещнеш без тъга и мъка.

 

И да се спасиш от самота

на небето в тайната пустинна -

да приемеш Безпределността

като своя собствена родина.

 

 

 

*      *      *

 

Премъдрият Соломон беше казал,

че за най-щастлив смята оня,

който още не се е родил.

А най-добрата идея сигурно е онази,

която още не е въплътена.

 

И все пак ние се раждаме,

и все пак осъществяваме идеите си,

и даваме живот на нещастията,

защото как иначе в щастия

ще ги превърнем?

 

 

 
     

    

 


© Бойко Златев. Публикувано в  на: 19.01.2006.

Бр.22/януари 2006