РАЗКАЗ

Бр.21/декември 2005


 

Мария Гюзелева

 

ФИЙЛ

   

 

        

                -Досадно е да не знаеш нещо, което те вълнува постоянно. – рече след кратък размисъл Фийл и аз едва не паднах от стола.

                Какви ги дрънка?

                -И защо смяташ така?

                -Ами...как да ви обясня...Като правите едно и също дълго време ви омръзва, нали?И като няма откъде да научите нещо допълнително...

                -Е...прав си. – неохотно измънках аз и го погледнах колебливо.

                Както винаги като говореше с мен, той гледаше някъде далеч пред себе си, но днес изглеждаше още по-замечтан от преди.

                -Докторе, ще ми опишете ли любовта?

                -А? – това вече преля чашата.

                Та нали нашия екип го бе създал само да ни помага в изследванията.

                Просто нямаше откъде да получи допълнителна информация за каквото и да било извън работата ни, нямаше!

                А да разбере какво представляват чувствата...Или пък да ги изпита...Та това, по дяволите, това бе просто една машина...

                -Ами – почесах се по ухото аз – любовта не може да се опише, Фийл.

                -И все пак... – настоя Фийл, без да се обърне към мен. – Как един човек разбира, че е влюбен?

                -Не може да мисли за нищо друго освен за обекта на чувствата си. – изломотих неохотно аз, само и само да го махна от главата си.

                -Аха... – извъртя глава към мен той и ме погледна с прозрачните си очища. – Значи ми липсва обект на чувства – жена.

                Този път вече наистина паднах от стола.

                -Обект на чувства?!

                -Да. – кимна Фийл и ми подаде горния си крайник. – Създаден съм като прототип на Адам.

                -Но нали контактуваш с Емилия? – запитах аз не намясто, като отказах предложената помощ.

                -Да, но Емилия ви е съпруга...

                ***

                -Е, какво ще кажеш? – рекох на жена си  аз, след като й разказах за тазсутрешното изпълнение на Фийл.

                Тя ме погледна учудено и същевременно далечна.

                -Ще му мине.

                -Стига глупости, Емилия...Това да не е някакъв хлапак, това е робот пробно поколение...

                -Той е робот... – натърти на “той” ядосано тя и ме докосна леко. –Дори и така да е...Какъв е проблема?

                Погледнах я ядосано.

                -Не вдяваш ли?Ние го създаваме без никакви данни за каквито и да било чувства, а днес той ме разпитва какво е любов...

                -А какво е любов? – като че ли повече на себе си рече Емилия и като ме фиксира с огромните си кукленски очи, прошепна. – Доколкото знам, ние също не знаем предварително.Не ни е известно какво точно представлява и докато не се появи не можем да я разпознаем.А и любовта идва, когато най-малкото я очакваш...

                -Да, но ние сме хора, а това е...

                -Той...Науче се, по дяволите, да казваш “той”! – почти извика жена ми и ме погледна студено. –Имам много работа върху изкуствените тъкани.Вечеряй сам...

                ***

                На следващия ден, че и на по-следващия, в разстояние на месец, Фийл не пропускаше да ми зададе поне веднъж този тъп въпрос за любовта и аз не нашега се разтревожих.

                Без да им давам обяснение, помолих техниците, отговарящи за поддръжката на Фийл, да проверят дали робота не е заразен с вирус, но те не откриха нищо обезпокояващо.

                Дори нямаше инсталирана  допълнително платка с нови данни.

                Тогава?Какво ставаше с тая тъпа машина?

                ***

                -И все пак, докторе, защо любовта не минава?

                Хайде пак!

                -Фийл, не задавай глупави въпроси, а изчисли колко материал ще е необходим за направата на един литър изкуствена кръв...Данните са...

                -Информацията, за която питате, е  готова...В компютъра...файл а320...

                -Тъй ли?Че кой ти е дал първоначалните стойности, за да изчислиш каквото и да било?

                -Съпругата ви, докторе.

                ***

                -Защо се бъркаш и в моите изследвания, Емилия?Твоите не са ли ти достатъчни?Или искаш ти да си първия човек, създал биобот?

                -Но, скъпи, ние сме един екип...Реших, че така ще улесня работата ти. Пък и Фийл скучаеше. – погледна ме объркано жена ми и изведнъж се разхълца. – Откакто започнахме работа по този проект, си се променил страшно много.Страшно много.Станал си, станал си... – тя замълча за момент . – Станал си отвратителен.

                -Хайде де!-  ядосах се аз.-Аз да съм се променил?Ти си тази, която не се прибира по цели нощи вкъщи от дявол знае колко време...

                Изведнъж една мисъл проблесна в главата ми.

                -Я чакай малко.Да не би да ходиш  при онази машина да й правиш компания?

                Жена ми ме погледна възмутено и без да ме удостои с отговор, ми удари звънка плесница.

               

                Кой знае защо, кавгите се повториха още няколко пъти и аз съвсем откачих.

                Ходех като лунатик и наблюдавах работата на останалите си колеги без никакъв интерес, а моята, ако не беше жена ми, съвсем щеше да изостане.

                 Вече ми бе безразлично дали ще създадем някакво чудовище, андроид или биобот.

                Емилия пък почти не се прибираше вкъщи и онази проклета мисъл не ми даваше покой нито за миг.

                И все пак дали един човек можеше да изпитва каквото и да било към машина?

                ***

                -Докторе, защо сте се променили толкова много?И Емилия е различна. Тъжна е. Онзи ден ме попита как съм се научил да обичам, като не съм човек... За да може да си върне любовта ви...

                -Що за глупости?Подай ми, ако обичаш, диска с данните за синтетичната нервна тъкан...

                -Заповядайте...Аз й отговорих, че изобщо не съм бил подготвен за това..., даже не съм знаел, че съществува...

                -Така ли? – хладнокръвно реших да пропусна последното обяснение покрай ушите си аз и продължих да изучавам най-новите данни.

                -Съвсем вярно, но като видях съпругата ви, това се появи.Бе като тежест в датчиците и не отшумяваше.Тогава реших да се разровя из Интернет, но от онези глупави вяли обяснения не ми стана нищо ясно.А и Емилия се държи с мен все едно съм човек...И когато професор Андреев спомена, че дъщеря му има нова любов, вече предполагах, че е това...А след като се престраших и да ви попитам...

                -Какво? – погледнах го невярващо аз. – ДА не искаш да кажеш, че жена ми те обича?!

                -Не... – запъна се Фийл. – Тя просто каза, че не важно как изглеждаш, какво си..., а какво представляваш...

                -Какво?! – все още не можех да повярвах, че водя такъв разговор с машина.

                С машина!

                -И?! – рекох аз, но докато се чудех как да формулирам другите си притеснения, вратата се отвори.

                Двамата отправихме поглед към нея.

                На вратата стоеше Емилия.

                -Браво! – не се стърпях аз. – Значи обсъждаш личния ни живот с машина, която на всичкото отгоре и е влюбена в теб.Не, не влюбена!Тя направо те боготвори!И те обича! – избухнах аз и Емилия почервеня.

                -Фийл искаше просто да помогне.А и аз наистина го възприемам като човек и... го обичам... – добави тя тихо и ме погледна очакващо.

                -И как го обичаш?Като домашен любимец или любовник? – язвително изстрелях аз. –  И ...Значи обичаш тази машина от една година, пет месеца и три дни?!

                -Няма да ти давам обяснения, щом  ще ме ревнуваш от него!

                -От машината ли?Хайде де! – побеснях аз. – Че с какво ме превъзхожда?

                -Обича ме!

                -А?Така ли? Значи нямаш нужда от мен!

                -Имам! – извика Емилия и ме погледна умолително. – Искам всичко да е както преди!

                -Изключено! – отсякох аз и като се озърнах, видях, че точно в този момент Фийл набира някакъв код на клавиатурата си.

                Двамата с Емилия се спогледахме и жена ми, явно обзета от същата мисъл като мен, се хвърли към Фийл.Чудото на техниката обаче й се усмихна и преди да падне на земята като непотребна купчина ламарина, промълви отчетливо:

                -Нямам право да заставам между вас.

                При тези думи жена ми коленичи до него и избухна в плач.

                Изсумтях объркано и я приближих.

                -Не се притеснявай. Все ще измислим нещо за оправдание.– Щом веднъж са направили такъв робот, ще направят  и друг. – рекох и за да я успокоя, обгърнах раменете й, но тя ме отблъсна.

                -Не смей да ме докосваш! – каза простичко след миг през сълзи тя и като ме погледна тъжно, добави. – Ти си робот!

 

 

 

 

 

 

 

    

 


© Мария Гюзелева. Публикувано в  на: 16.12.2005.

Бр.21/декември 2005