НОВИ КНИГИ

Бр.20/октомври-ноември 2005


   

 

       На 4 октомври 1957 година по целия свят се разнася новината за изстрелването на първия изкуствен спътник на Земята. Точно сто години и седемнадесет дни по-рано, на 17 септември (5 септември по стар стил) 1857 г. в семейството на лесничея Едуард Циолковски в Русия, в село Ижевское, Рязанска губерния се ражда Константин Циолковски – учен и философ, разработил теорията на космическите полети, станал известен като възвестител на космическата ера.

        Изгубил от ранна възраст слуха си, а заедно с това и възможността да слуша училищни уроци и университетски лекции, Циолковски получава своето същинско образование през 1873-1876 в библиотеката на Румянцевския музей в Москва. По онова време библиотекар там е философът Николай Фьодоров, един от основоположниците на руския космизъм – философско направление, което поставя на централно място връзката на човека с космоса. Идеите на Фьодоров за преодоляването на смъртта и страданието като общо дело, предназначено да обедини всички хора, са оказали влияние върху творчеството на Лев Толстой, Фьодор Достоевски, Владимир Соловьов. Тези идеи вдъхновяват и Циолковски, който в следващите години от живота си, когато работи като учител в гр. Калуга, развива онзи аспект от изключително широката философска проблематика, разглеждана от Фьодоров, който е свързан с еволюцията и космическото бъдеще на човечеството.

        До нас са достигнали стотици текстове на Циолковски, посветени на най-различни области на знанието. Значителна част от тях представляват философски съчинения. Те нареждат своя автор сред плеядата велики космисти, към които спадат А. Сухово-Кобилин, Н. Фьодоров, В. Вернадски, Ал. Чижевски, отец Павел Флоренски. Всичките си философски трудове ученият издава самостоятелно, днес тези ранни издания са библиографска рядкост. Той прави това до 1931 – последната година, когато в СССР е възможно издаването на собствени книги за своя сметка. След смъртта на Циолковски през 1935 философските му трудове не се публикуват, макар че авторът им е официално признат от съветската власт, а достъпът до ръкописите е силно затруднен.

        Създава се парадоксална ситуация – философските възгледи за Вселената на човека, проправил за цялото човечество пътя към космоса, в продължение на десетилетия се премълчават, а в единиците публикувани статии на Циолковски се правят големи съкращения.  Причината за това е, че “те са материалистични, но не са в марксистки дух”, както пише дъщерята на мислителя Любов Константиновна. Освен това Циолковски убедително аргументира съществуването на т.нар. ‹‹разумни сили във Вселената›› – същества, чийто разум е много по-еволюирал от нашия и които би трябвало да помагат на човечеството в неговото развитие.  Тази концепция, както и възгледите на Циолковски за Първопричината, в тясна връзка с която според него се намира Христос, тепърва предстои да бъде изучена задълбочено.

През последните 15 години в Русия излязоха от печат няколко големи философски сборника на Циолковски, всяка година се провеждат научни конференции, посветени на неговата философия. Настоящото издание е първи опит философски съчинения на Циолковски да бъдат представени на български език. За целта бяха подбрани четири от най-важните негови текстове - ‹‹Нирвана››, ‹‹Монизъм на Вселената››, ‹‹Причината на космоса›› и ‹‹Космическа философия››. Вярваме, че книгата ще представлява интерес и ще бъде полезна за българския читател.

Сдружение "НОВА ПАЛИТРА"

    

 


Публикувано в  на: 01.11.2005.

Бр.20/октомври-ноември 2005