ПОЕЗИЯ

Брой 1 / ноември 2003


Бойко Златев

 СТИХОТВОРЕНИЯ 

СОНЕТ ЗА ДУШИТЕ

"Погледни сонмовете крилати души..."

Е.П.Блаватска, "Гласът на безмълвието"

Отначало светът не умирал,

но животът смъртта утешил

с многократно по стълбата мирова

въплътените в тяло души.

безначални, безкрайни, безименни -

мириаден е техният брой.

Те не спят, нито могат да имат

в неизбродното време покой.

 

Пълноводните дни прекосили

и приели небесни стрели,

те, на края на своите сили,

чакат Огъня да раздели

пеперудите кървавокрили

от щастливите бели пчели.

1998

 

                      

ЗА ПРОСТИТЕ НЕЩА

І

Нищо по-сложно от това

да пишеш за прости неща.

 

Просто да пишеш е сложно,

сложно - съвсем не върви.

Няма защо да се вайкам -

има по-умни глави.

Всичко за тях е въможно.

 

ІІ

Макар, че може би животът

понякога върви накриво

и може да е малко скучен,

аз мисля, че във всеки случай

светът е нареден красиво -

 

тоз, който бързо се научи,

от него рано си отива.

 

   

*     *     *

Платон изгони поетите от своята Държава

само за да може

всеки от тях да създаде

свое собствено Царство.

 

 

ПРИКАЗКА

Имаше Времето пръстени,

имаше кости и черепи,

имаше гривни и накити.

Времето вече е кръстено.

Костите скъта в земята.

Златото хвърли на свраките.

 


(с) Бойко Златев.      Публикувано в "ПАЛИТРА"  на: 01.11.2003.