ИСТОРИЯ

Бр.19/ септември 2005


Борислав Гърдев

ПРОРОЧЕСТВОТО НА ДЪНОВ

                                                             

Към 1914 г. името на духовния учител Петър Дънов е широко известно в България. Популярни са и неговите поучения,в които той в достъпна форма учи своите следовници как да се самоусъвършенстват.

Славата на Дънов достига до цар Фердинанд чрез жената на генерал-адютант Стоянов,която често посещавала неговите беседи. Чрез нея владетелят се допитвал за своите постъпки.

Дънов давал с готовност препоръките си,които царят по правило не изпълнявал.

Така става и с въпроса дали България да се намеси в Първата световна война на страната на Германия или да запази неутралитет.

Учителят настоявал за ненамеса. Раздразнен, Фердинанд чрез правосъдния министър Христо Иванов Попов интернирва Дънов във Варна и го глобява 25 лева.

Преди да замине за Варна, Петър Дънов отправя знаменателно предупреждение към монарха, сравнимо по пророческата си сила с известните думи на Стамболийски: ”Аз ще се върна от Варна, но ти ще напуснеш България и никога няма да се върнеш тук.

Аз платих и 25 лева глоба, но за твоите безразсъдни действия България ще плати два милиарда и половина лева!”

3 години по-късно Фердинанд разбира,че е сбъркал фатално и отново търси съдействие от Учителя. Този път изпълнява съвета му да абдикира в полза на сина си Борис, а на 27 ноември 1919 г. Александър Стамболийски подписва мирния договор,предвиждащ контрибуции в размер на 2,5 млрд.лева...

       

       

    

 


© Борислав Гърдев. Публикувано в  на: 05.09.2005.

Бр.19/ септември 2005