70 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА

Извънреден брой 2012


 

 

ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “КУЛТУРНОТО ОТВАРЯНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СВЕТА”

 

Уважаеми участници в конференцията,

С голяма радост научихме новината, че нашата Алма Матер – Софийския университет "Св. Климент Охридски" – е домакин на международна научна конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на Людмила Живкова.

В най-мразовитите години на студената война Людмила Живкова успешно осъществи своите мащабни културни проекти, издигайки се над идеологическите клишета и догми. Прегърнала философията на Космическата реалност – Живата Етика на Учителите от Изтока и семейство Рьорих, тя не само въплъти в своя живот принципите на тази философия, но направи нещо много повече – постави Културата в основата на българската държавна политика (както вътрешна, така и външна), което имаше за свое закономерно следствие културното отваряне на страната ни към света. Организираните от Людмила Живкова в сътрудничество със Святослав Рьорих Световни детски асамблеи събираха под Знамето на Мира деца от цял свят. Така се изпълниха думите на Учителя от Изток, който в една от книгите на Живата Етика казва:

"И ако е дълъг опитът на действието, то кратък е опитът на мълчанието. И затова действайте с мълчание. Но ако все пак поискате да проявите силата на действието - призовете децата! И действайки с децата, няма да се уловите в поставените мрежи". /Листа от градината на Мория: Зов, 9 декември 1922/.

Днес Людмила Живкова остава в нашата памет не само със смелите си проекти в областта на културата, не само със съществуващите и днес живи паметници на нейното дело, каквито са Националният дворец на културата, Националната галерия за чуждестранно изкуство, Националният музей "Земята и хората", Националната гимназия за древни езици и култури, наситеният със сакрален смисъл монумент "Камбаните" и много други.

Тя остава в нашата памет и ще остане в паметта на бъдните поколения преди всичко със своя вдъхновяващ подвижнически пример и със саможертвата си в името на Общото Благо.

Обхватната и съдържателна програма на настоящата конференция е най-доброто доказателство за навременността и за насъщната необходимост на един такъв международен форум, допринасящ за по-задълбоченото осмисляне на житейския и творческия път на Людмила Живкова, на нейното държавническо дело.

От името на членовете на сдружение "Нова палитра" и редакцията на списание "Палитра" отправяме сърдечен поздрав към всички участници в конференцията и пожелаваме успех в нейното провеждане!

Бойко Златев, председател на сдружение "Нова палитра" и главен редактор на интернет списание "Палитра" ( http://www.palitrabg.net ).

Дияна Златева, редактор на списание "Палитра".

Гр. Едмънтън, Канада. 19.10.2012.

 

 
 
 

 

 

  

 


Публикувано в  на: 30.12.2012.

Извънреден брой 2012